Trang chủ Học viện đầu tư 强力指数Force Index

强力指数Force Index

2022-10-26 19:42:54

什么是强力指数指标Force Index?

强力指数指标(Force Index),由Alexander Elder开发,该技术指标用来指示上升或下降趋势的力量大小。用价格和数量衡量价格变动背后的力量,该指标还可用于识别潜在的反转和价格修正。EFI是一个震荡指标,在高于和低于零线的正负值之间波动。指标创始人亚历山大•埃尔德认为,证券价格变动有三个组成部分,这三个成分是;方向、程度和数量。所有这三个成分都由EFI组合以生成震荡指标。强力指数可以被用来增强总趋势,识别可参与的市场修正或预测具有差异的市场逆转。

如何利用Force Index

强力指数会证明任何时段的趋势:

关于短期的趋势,为提高指标的灵敏度需要降低指标的时段。

关于长期的趋势,为降低指标的灵敏度需要提高指标的时段。

强力指数会证明趋势的停止:

指标的正值变为负值以及牌价方向和指标方向的分歧,证明上涨趋势停止。

指标的负值变为正值以及牌价方向和指标方向的会聚,证明下跌趋势停止。

趋势指标和强力指数用在一起会显示市场趋势及其变动情况:

达到最高值,指标下跌证明上涨趋势的修正。

达到最低值,指标上涨证明下跌趋势的修正。

绝对值越大,上升或下降的强度越大。通过这个指标,可以看到支撑压力点背后的强度大小。

Force Index的计算

强力指数 = {当日收盘价-昨日收盘价} x 当日成交量

 

指标核心的三要素为:方向、距离、成交量

 

1.如果收盘价高于昨日收盘价,力量为正,如果当日收盘价低于昨日收盘价,力量为负;

 

2.价格变化幅度越大,力量越大;

 

3. 成交量越大,力量越大;


如果上涨趋势,强力指标创新高,多头力量强大,上涨趋势维持;如果下跌趋势,强力指标创新低,空头力量强大,下跌趋势维持;如果成交量大,价格变化不大强力指标趋于平坦,如果价格变化大,成交量变化不大,指标趋于平坦;顶部或底部平坦走势常常伴随着反转;顶部和底部的平坦信号是反转点交易的好时机;零线附近的平坦代表多空双方处于均势。

 

JRFX提醒您:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,请根据自己的财务和风险承受能力选择相应的投资产品,并做好相应风险控制。

关于JRFX

· 12年金融市场经验,400多万客户的选择,全球最受推崇的外汇经纪商之一

· 提供50+ 种交易产品,包括外汇黄金原油股票指数加密货币

· 三种交易账户,满足不同客户的投资需求

· 零佣金、低点差,杠杆率高达1 : 1000

· 最低入金100美金即可开户

· 24小时中英文客户服务

 

Mục lục

Truy cập: 1648

Thích: 0

Chương trước 甘氏线Gann line
Chương sau MTM动量指标

Chưa mở tài khoản với JRFX?

Chỉ mất 3 phút để bắt đầu giao dịch thực ngay
Nhận tài khoản demo Tạo tài khoản

Những bài viết phổ biến

Mở tài khoản sau 30 giây!

Mở tài khoản ngay và nhận tài khoản $22,000Tiền thưởng!
Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến