Mở tài khoản thực

Giao dịch CFD trên hàng nghìn sản phẩm tài chính, bao gồm: ngoại hối, kim loại quý, chỉ số,...

Mở tài khoản ngay

Đăng ký

Hoàn thành biểu mẫu trực tuyến và giới thiệu ngắn gọn về bản thân, bối cảnh tài chính của bạn và tải lên chứng minh thư của bạn

Nạp tiền vào tài khoản

Chọn nhiều phương thức thanh toán để nạp tiền vào tài khoản của bạn mà không mất phí thủ tục.

Giao dịch

Giao dịch hơn 100 sản phẩm trực thuộc 6 nhóm tài sản chính, bao gồm: ngoại hối, kim loại quý, cổ phiếu, chỉ số, năng lượng và hợp đồng tương lai.

Đăng ký

Hoàn thành biểu mẫu trực tuyến và giới thiệu ngắn gọn về bản thân, bối cảnh tài chính của bạn và tải lên chứng minh thư của bạn

Nạp tiền vào tài khoản

Chọn nhiều phương thức thanh toán để nạp tiền vào tài khoản của bạn mà không mất phí thủ tục.

Giao dịch

Giao dịch hơn 100 sản phẩm trực thuộc 6 nhóm tài sản chính, bao gồm: ngoại hối, kim loại quý, cổ phiếu, chỉ số, năng lượng và hợp đồng tương lai.

Chọn tài khoản giao dịch của bạn!

Chúng tôi cung cấp các điều kiện giao dịch chất lượng cao và nhiều loại tài khoản giao dịch
đáp ứng nhu cầu của tất cả người giao dịch.

Tài khoản EasyPro

Tiền nạp tối thiểu

$100

Nền tảng

MT4/JRFX App

chênh lệch tối thiểu

1.2 trở lên

đòn bẩy

Lên đến 1000:1

Thu/ chi phí

Không mất phí thủ tục

Quy mô vị thế (số lô)

0.01 lô trở lên, tối đa là 20 lô

Thực hiện lệnh

Tức thì/thị trường

Dịch vụ và nguồn lực

Tài liệu phân tích và giảng dạy

Mở tài khoản miễn phí

Tài khoản Standard

Tiền nạp tối thiểu

$100

Nền tảng

MT4/JRFX App

chênh lệch tối thiểu

0.7 lô trở lên

đòn bẩy

Lên đến 500:1

Thu/ chi phí

Không mất phí thủ tục

Quy mô vị thế (số lô)

0.001 lô trở lên, tối đa là 20 lô

Thực hiện lệnh

Tức thì/thị trường

Dịch vụ và nguồn lực

Tài liệu phân tích và giảng dạy
Dịch vụ 1 kèm 1

Mở tài khoản miễn phí

Tài khoản ECN

Tiền nạp tối thiểu

$10000

Nền tảng

MT4/JRFX App

chênh lệch tối thiểu

0

đòn bẩy

Lên đến 200:1

Thu/ chi phí

Giao dịch mỗi lô là 3.5 USD cho một bên*

Quy mô vị thế (số lô)

00.1 lô trở lên, nhiều nhất là 30 lô

Thực hiện lệnh

Thị trường

Dịch vụ và nguồn lực

Tài liệu phân tích và giảng dạy
Dịch vụ 1 kèm 1
Chỉ báo tín hiệu miễn phí

Mở tài khoản miễn phí

Tài khoản EasyPro

Tiền nạp tối thiểu

$100

Nền tảng

MT4/JRFX App

chênh lệch tối thiểu

1.2 trở lên

đòn bẩy

Lên đến 1000:1

Thu/ chi phí

Không mất phí thủ tục

Quy mô vị thế (số lô)

0.01 lô trở lên, tối đa là 20 lô

Thực hiện lệnh

Tức thì/thị trường

Dịch vụ và nguồn lực

Tài liệu phân tích và giảng dạy

Mở tài khoản miễn phí

Tài khoản Standard

Tiền nạp tối thiểu

$100

Nền tảng

MT4/JRFX App

chênh lệch tối thiểu

0.7 lô trở lên

đòn bẩy

Lên đến 500:1

Thu/ chi phí

Không mất phí thủ tục

Quy mô vị thế (số lô)

0.001 lô trở lên, tối đa là 20 lô

Thực hiện lệnh

Tức thì/thị trường

Dịch vụ và nguồn lực

Tài liệu phân tích và giảng dạy
Dịch vụ 1 kèm 1

Mở tài khoản miễn phí

Tài khoản ECN

Tiền nạp tối thiểu

$10000

Nền tảng

MT4/JRFX App

chênh lệch tối thiểu

0

đòn bẩy

Lên đến 200:1

Thu/ chi phí

Giao dịch mỗi lô là 3.5 USD cho một bên*

Quy mô vị thế (số lô)

00.1 lô trở lên, nhiều nhất là 30 lô

Thực hiện lệnh

Thị trường

Dịch vụ và nguồn lực

Tài liệu phân tích và giảng dạy
Dịch vụ 1 kèm 1
Chỉ báo tín hiệu miễn phí

Mở tài khoản miễn phí

Tại sao mở tài khoản JRFX

Sử dụng tài khoản thực của JRFX, trải nghiệm giao dịch tuyệt vời,công nghệ giao dịch tốt nhất, các công cụ giao dịch mạnh mẽ và phân tích từ chuyên gia.Chúng tôi cung cấp tài khoản giao dịch trên nhiều nền tảng phù hợp với mọi giao dịch và sở thích của bạn.
Phần lớn khớp lệnh chỉ trong 14 mili giây
Thực hiện tới 7000 lệnh mỗi giây
Trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp

Ứng dụng đăng ký và giao dịch chuyên biệt

Tải xuống ứng dụng di động JRFX của chúng tôi dành cho Apple & Android, đăng ký và quản lý tài khoản của bạn mọi lúc, mọi nơi và bạn cũng có thể sử dụng nền tảng giao dịch tích hợp để giao dịch
Sử dụng sản phẩm và công cụ giao dịch độc quyền của chúng tôi để hoàn thành giao dịch . Tất cả các tài khoản giao dịch ngoại hối đều thực hiện lệnh cực nhanh theo mô hình không có sư can thiệp giá của nhà giao dịch
Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến