Thông báo của công ty

Đưa ra thông báo mới nhất về JRFX, bao gồm điều chỉnh thời gian giao dịch trên nền tảng, thanh toán, các hoạt động ưu đãi và những thông tin quan trọng khác.
Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến