Kiến thức cơ bản

Các phần này trên trang web cung cấp kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối, hướng dẫn bắt đầu dành cho người mới và các chiến lược giao dịch hiệu quả. Dù bạn mới bắt đầu với Forex hay đang tìm cách hoàn thiện kỹ năng, bạn sẽ tìm thấy những thông tin và mẹo hữu ích để nâng cao trải nghiệm giao dịch của mình.

全面了解大宗商品交易入门综合指南

探索大宗商品交易的世界,从基础知识到高级技巧,我们的网站为您提供全面的指南和资源。无论您是初入大宗商品交易领域,还是想要深入了解该市场的投资者,我们的专业文章将为您提供所需的一切信息。从了解大宗商品的定义和分类到深入探讨交易策略和风险管理,我们的网站覆盖了所有方面。此外,我们还提供对不同大宗商品类别的详细分析,以及针对不同投资者需求的交易技巧和平台推荐。无论您是想要了解大宗商品交易的基础知识,还是寻找进阶的交易策略,我们的网站都将成为您不可或缺的指南。

2024-05-06 11:13:03

10160 Lần

相对强弱指标RSI指标

技术分析中最广为人知的指标有KDJ、MACD、RSI指标,其中RSI指标(Relative Strength Index , RSI)又称为相对强弱指标,这个指标主要是透过市场近期涨跌的变化量,衡量近期一段时间内的买盘与卖盘,双方

2022-08-26 16:39:03

47637 Lần

原油期货投资需要遵循的原则

随着原油期货交易所的上市,国内的原油期货投资的人越来越多,不过做任何投资收益和风险都是并存的,这里为大家介绍几点原油期货投资需要遵循的原则:01掌握交易的规则原油期货市场波

2022-06-06 15:39:22

47529 Lần

个人投资者如何养成短线股票交易体系

短线股票交易,都是通过不断的总结养成的,他们经历过的每一次交易,不管是是输是赢,都会总结这一次交易的规律,实践越多,总结规律的速度就越快。使用计算机做分析可以快速的作出模型推演,但是没有办法

2022-05-27 15:27:49

47641 Lần

原油期货投资需要如何把握入场的时机

原油期货投资是当下十分热门的投资项目,去具有杠杆性、双向交易等众多特点,吸引了很多投资者加如,那么做原油期货投资,除了需要准备充足的资金之外,还需要把握好入场的世界,那么原油期货投资需要如

2022-05-25 17:13:51

47901 Lần

新手学习CFD交易的三个要点

CFD交易市场的波动非常的大,时刻都是不断的涨涨跌跌,并且由于CFD交易需要联系国际上的一些新闻事件来进行研究,学问甚深,是的很多投资者都望而却步,接下来就来介绍几点CFD交易技巧,帮助投资者在市场

2022-05-11 16:57:53

48521 Lần

黄金ETF持仓量对黄金价格会产生什么影响

目前比较主流的黄金ETF主要是由信托的方式形成的,这让投资者感到非常有安全感,在市场上,黄金交易所交易的基金是有保荐人、受托人和托管人根据信托契约所执行的一种交易,目前该市场是相对成熟的。

2022-05-04 16:55:41

47599 Lần

黄金投资如何做好平仓?

平仓就是指黄金投资者结算持仓的行为。结算持仓的方式是对冲他们头寸的方向。一般而言,买入和卖出都算作平仓。看涨市场是买入、开盘、卖出和收盘,而看跌市场是卖出、开盘、买入和收盘,那么黄金

2022-02-22 17:02:35

48136 Lần

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến