Đăng ký ngay

Đã có tài khoản, Đăng nhập ngay lập tức»
Đã có tài khoản, Đăng nhập ngay lập tức»

Đề nghị 1

Bạn sẽ nhận được 35 đô la tiền thưởng chào mừng cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn.

Đề nghị 2

Tiền thưởng lên đến 5,000 đô la,
giao dịch với tiền thưởng

Tiền thưởng miễn phí cho người mới,
điều kiện giao dịch tốt nhất trong ngành!
Thời gian sự kiện: từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều khoản và điều kiện >
Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến