Liên hệ chúng tôi

Có vấn đề hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp? Liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đa ngôn ngữ của chúng tôi để cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời 24/7

info@jrfx.com

+65 8372 7701

24h dịch vụ khách hàng trực tuyến

marketing@jrfx.com

cs@jrfx.com

partner@jrfx.com

Địa chỉ dubai:
Unit No:4413 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai United Arab Emirates
Số điện thoại liên hệ: +971 5995 4142

Địa chỉ New Zealand :
Level 3 Candida Office Complex, 61 Constellation Drive, Rosedale, 0632, New Zealand

UK Address:
63-66 Hatton Garden London EC1N 8LEE C 1 N 8 L E

Cần giúp đỡ? Truy cập..... của chúng tôi Trung tâm hỗ trợ
Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến