Đăng nhập bằng mã QR

Sử dụng ứng dụng JRFX quét mã để đăng nhập

JRFX có thể tiến hành giao dịch mọi lúc, mọi nơi

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến