Giá dầu thận trọng trước OPEC, báo cáo EIA, CPI tháng 2 của Mỹ

2023-03-13 18:06:14

Du thô WTI vn bgii hn mc gn 77 đô la khi nhng ngưi đu cơ giá lên đu tranh đcvũ tâm lý ưa ri ro rng rãi và ssuy yếu ca đng đô la vào đu ngày thHai. Mc dù vy, giá du thô đang bo vđà phc hi ca ngày hôm trưc khi shtrngn hn trưc các báo cáo thtrưng du mhàng tháng tCơ quan Thông tin Năng lưng Hoa K(EIA) và Tchc Các nưc Xut khu Du m(OPEC).

Giá hàng hóa ban đu gim xung mc thp nht trong hai tun trưc khi phc hi lên 74,90 đô la do đng đô la trưt giá mc dù chng kiến báo cáo vic làm phi nông nghip tt hơn mong đi.

Các cuc kho sát thchế cho thy bng lương phi nông nghip đã tăng thêm 311.000 vic làm trong tháng 2, vưt xa mc 205.000 vic làm mà các nhà kinh tế dbáo. Thu nhp trung bình mi giđã tăng 0,2% trong tháng trưc sau khi tăng 0,3% trong tháng 1, vi hu hết các ngành công nghip đu chm li. Tltht nghip tăng lên 3,6% t3,4% trong tháng Giêng. Nn kinh tế Hoa Kđã to thêm mt sng ln vic làm trong tháng 2, nhưng tăng trưng tin lương chm li so vi tháng trưc và tltht nghip tăng lên, cho thy thtrưng lao đng đang ni lng mt shot đng và khiến thtrưng tài chính quay trli kvng tăng lãi sut 50 đim cơ bn bi Cc DtrLiên bang trong tháng này.

Cn lưu ý rng nhng lo ngi vcác skin ti Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Ngân hàng Chký đã nh hưng đến li sut trái phiếu kho bc Hoa Kvà đng đô la vào thSáu.

Tuy nhiên, Kho bc Hoa K, Cc DtrLiên bang và Tng công ty Bo him Tin gi Liên bang (FDIC) đã có hành đng chung vào cui tun qua đngăn chn ri ro. Phn ng trưc hành đng ca các cơ quan qun lý Hoa K, Tng thng Hoa KJoe Biden nói: "Ngưi dân Hoa Kvà các doanh nghip Hoa Kcó thtin tưng rng tin gi ngân hàng ca hsẽ ở đó khi hcn."

Mc dù vy, nhng lo ngi rng SVB và Signature Bank báo hiu tình trng mong manh đi vi các ngân hàng Hoa Kđã đy lùi hy vng Cc DtrLiên bang Hoa Ktăng lãi sut nhiu hơn và nh hưng đến li sut trái phiếu kho bc Hoa Kbt chp ri ro vào đu ngày thHai. Cm xúc dâng trào.

Vi suy nghĩ này, Goldman Sachs dkiến stăng lãi sut vào tháng 3, trong khi qutương lai ca Fed cũng ct gim slc quan trưc đó để ủng hvic Fed tăng lãi sut 0,50% vào tháng 3.

Trong mt din biến khác, Chtch Trung Quc Tp Cn Bình trưc đó vào hôm thHai cho biết cn kiên quyết phn đi scan thip ca các thế lc bên ngoài nhm chia rĐài Loan. Nó cũng làm dy lên lo ngi rng Trung Quc và Hoa Ksgim nhu cu năng lưng trong bi cnh thiếu hot đng do căng thng đa chính tr.

Trong bi cnh đó, hp đng tương lai ca S&P 500 đã phc hi tmc thp nht trong 2,5 tháng và tăng gn 1,60% vào khong 3.960 vào thi đim báo chí, trong khi li tc trái phiếu kho bc Hoa Ktăng lên trong bi cnh nhng thách thc mi đi vi các khon cưc diu hâu ca Fed, đo ngưc sphc hi sm tmc thp hàng tháng.

Vphía cung, Iran và Rp Saudi đã đng ý vào thSáu đxây dng li quan h, chm dt 7 năm thù đch. Sthù đch đt ra mi đe da đi vi sự ổn đnh và an ninh vùng Vnh và gây ra xung đt Trung Đông tYemen đến Syria; các nhà đu tư đang theo dõi cht chvic ct gim xut khu tNga, nưc đã quyết đnh ct gim sn lưng du 500.000 thùng/ngày vào tháng 3.

Sp ti, Chsgiá tiêu dùng (CPI) ca Hoa Kvào thBa cho tháng Hai sđnh hưng cho các đng thái tc thì ca thtrưng. Sau đó, doanh sbán ltháng 3 và chstâm lý ngưi tiêu dùng sơ bca Michigan, vào thTư và thSáu, slà chìa khóa đcác nhà giao dch du thô WTI theo dõi mt hưng đi rõ ràng.

Ngoài ra, báo cáo thtrưng năng lưng hàng tháng tOPEC và EIA rt quan trng đi vi các nhà giao dch du thô WTI.

Dliu giao dch du thô mi nht ca CME Group

Dliu mi nht tthtrưng tương lai du thô ca CME Group cho thy các nhà giao dch đã tăng hp đng mngày thtư liên tiếp vào thSáu, ln này là khong 1.500 hp đng. Thay vào đó, khi lưng vn không n đnh, gim gn 19.000 hp đng.

ThSáu tun trưc, giá du thô WTI đã tươi cưi trli, chm dt chui ba ngày gim liên tiếp. Sgia tăng hp đng mtrong bi cnh giá du phc hi mra cơ hi cho giá du tiếp tc xu hưng trong ngn hn, vi mc kháng cngn hn là 80 đô la.

 

Phân tích kthut giá du WTI

Mc dù đưng htrt5 tun trưc đã hn chế mc gim đi vi WTI khong 75,00 đô la, nhưng mc đóng ca hàng ngày trên mc kháng cti đưng trung bình đng 50 ngày khong 77,75 đô la trnên cn thiết đnhng ngưi đu cơ giá lên du thô tiếp tc dn đu.

 

JRFX chia sthông tin tin tc và phân tích kthut chuyên nghip vngoi hi, vàng và du thô mi ngày giao dch. Hãy theo dõi chúng tôi đkhông bltâm đim thtrưng trong ngày và nm bt kp thi thtrưng giao dch.

JRFX nhc nhbn: thtrưng đy ri ro và đu tư cn phi thn trng. Bài viết này không phi là li khuyên đu tư cá nhân. Vui lòng chn các sn phm đu tư tương ng theo khnăng chp nhn ri ro và tài chính ca riêng bn, đng thi làm tt công vic kim soát ri ro tương ng.

 

About JRFX

· 12 years of financial market experience, the choice of more than 4 million customers, one of the most respected foreign exchange brokers in the world

· Provide 50+ trading products, including foreign exchange, gold, crude oil, stocks, indices, cryptocurrencies, etc.

· Three trading accounts to meet the investment needs of different customers

· Zero commission, low spread, leverage up to 1:1000

· You can open an account with a minimum deposit of 100 US dollars only

· 24-hour customer service

 

Truy cập: 35581

Thích: 0

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến