Sự phá sản của Ngân hàng Thung lũng Silicon đã đẩy vàng giao ngay lên mức cao nhất trong 5 tuần, ghi nhận mức tăng trong 3 ngày

2023-03-13 17:03:55

Sau khi vàng tăng 2% vào thSáu tun trưc và vưt qua ngưng kháng c1.865 USD, vào đu tun, giá vàng London đã chm mc cao nht trong 5 tun, trong khi tâm lý thtrưng là ưa thích ri ro. Các nhà chc trách Hoa Kđã công bkế hoch hn chế hu qutssp đca Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB). Vào thi đim viết bài, vàng đưc giao dch mc 1.878,84 USD, giao dch trong phm vi thp t1.867,03 USD đến 1.894,68 USD.

BTài chính M(Treasury) và Cc DtrLiên bang (Fed) đã ra tuyên bchung, công bmt lot bin pháp nhm n đnh hthng ngân hàng, đng thi cho biết nhng ngưi gi tin ti Silicon Valley Bank sbt đu rút tin gi tthHai. Chính quyn Biden đã đm bo vào Chnht rng các khách hàng ca Ngân hàng Thung lũng Silicon đã phá sn scó quyn truy cp vào tt ccác khon tin ca hbt đu tthHai. Btrưng Tài chính Janet Yellen, Chtch Cc DtrLiên bang Jerome Powell và Chtch FDIC Martin J. Grunberg cho biết trong mt tuyên bchung vào Chnht rng FDIC sbo vtài sn ca khách hàng ti Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chký.

Các nhà đu tư đang suy đoán rng Fed hin ít có xu hưng tăng lãi sut mnh mthêm 50 đim cơ bn trong tháng này, điu này sdn đến đng đô la yếu hơn. Hp đng tương lai ca các quFed đã tăng mnh trong giao dch sm, ngý chcó 17% cơ hi tăng lãi sut 50 đim cơ bn, so vi khong 70% trưc thông báo phá sn ca Ngân hàng Thung lũng Silicon vào tun trưc. ThTư tun trưc, lãi sut cao nht đã gim t5,69% xung 5,14% và thtrưng thm chí còn kvng vào vic ct gim lãi sut vào cui năm nay. Li sut trái phiếu kho bc Hoa Kkhn hai năm gim xung 4,445%, gim so vi mc cao nht ca tun trưc là 5,08%, mt đng thái có li cho vàng.

Đng đô la gim mnh đã làm tăng giá kim loi quý khi các nhà qun lý Hoa Knlc ngăn chn cuc khng hong tài chính, nhưng không thkích hot sphc hi ca li tc trái phiếu Hoa K. Nhng lo ngi rng vic Fed tăng lãi sut skhiến ngành ngân hàng Hoa Kdbtn thương hơn, đđgây ra suy thoái kinh tế đè nng lên nhng lo ngi vvic tăng lãi sut ca Fed, bt chp dliu ca Hoa Kmnh hơn và li khai lc quan ca Chtch Fed Jerome Powell.

Tuy nhiên, cn lưu ý rng chng khoán châu Á-Thái Bình Dương đã không thcvũ cho ssuy yếu ca đng đô la, mc dù đng đô la đã tăng gn đây, cùng vi nhng lo ngi vcăng thng mi gia Mvà Trung Quc, đã đy giá vàng lên cao hơn.

Ngoài ra, tâm lý thn trng trưc chsgiá tiêu dùng (CPI) ca Mtrong tun này và sst gim đáng chú ý ca đng bc xanh trong bi cnh báo cáo vic làm tháng 2 tt hơn mong đi cũng thách thc nhng nhà đu cơ giá lên ca vàng/đô la. Ngay ckhi hthng tài chính đang gp căng thng, Fed có ththc hin các bưc tích cc hơn nếu dliu kinh tế tt.

Các nhà phân tích ti TD Securities gii thích: "Lm phát lõi có thstăng trong tháng 2, vi lm phát dkiến stăng 0,5% so vi tháng trưc, khi chúng tôi cho rng gim phát hàng hóa gim mnh gn đây sbt đu bình thưng hóa. Lm phát nhà có thsduy trì nhưc đim chính. Các yếu tchc chn, trong khi giá xăng du và giá lương thc gim có thlàm gim lm phát phi cơ bn. Dbáo lm phát hàng tháng ca chúng tôi cho thy mc tăng tiêu đ/giá cơ bn ln lưt là 6,1%/5,5% so vi cùng k."

Phân tích kthut vàng giao ngay


Giá vàng đã to ra mt bưc đt phá quyết đnh khi kim loi quý vưt qua ngưng kháng chp lưu ti mc thoái lui 38,2% ca di mt tháng mc $1865, hin đã trthành htr.

Sau đó, nó đã vưt lên trên đưng trung bình đng 50 ngày (DMA) có xu hưng tăng va phi là 1.873 đô la, kéo dài mc tăng ca ngày thSáu lên mc cao nht trong 6 tun là 1.895 đô la.

Nhng ngưi đu cơ giá lên ca vàng cn phi hmc cao nht trong ngày là 1.895 đô la đtiếp tc xu hưng tăng và kim tra mc kháng cự ở mc 1.900 đô la.

Cn lưu ý rng mc thoái lui 61,8% ca di mt tháng đóng vai trò là mc kháng ctăng giá bsung gn $1902.

Biu đ4 gicho thy rng nếu vàng không thmrng mc hp nht tăng giá lên mc $1920, thì phe gu có thcan thip vào thi đim này, chra đưng htrca đưng xu hưng.

XAU/USD pullback có thkim tra li đưng trung bình đng 50 ngày tkháng ctrthành htrtrưc đó mc 1.873 USD, dưi mc này có thhình thành mc thp hàng ngày mc 1.868 USD.

Ngưc li, vic phá vi mc kháng cchuyn thành htrợ ở mc 1.865 USD syêu cu xác nhn tmc 1.857 USD, bao gm cmc thoái lui 23,6% ca di mt tun, đđánh thc nhng con gu vàng.

JRFX chia sthông tin tin tc và phân tích kthut chuyên nghip vngoi hi, vàng và du thô mi ngày giao dch. Hãy theo dõi chúng tôi đkhông bltâm đim thtrưng trong ngày và nm bt kp thi thtrưng giao dch.

JRFX nhc nhbn: thtrưng đy ri ro và đu tư cn phi thn trng. Bài viết này không phi là li khuyên đu tư cá nhân. Vui lòng chn các sn phm đu tư tương ng theo khnăng chp nhn ri ro và tài chính ca riêng bn, đng thi làm tt công vic kim soát ri ro tương ng.

 

About JRFX

· 12 years of financial market experience, the choice of more than 4 million customers, one of the most respected foreign exchange brokers in the world

· Provide 50+ trading products, including foreign exchange, gold, crude oil, stocks, indices, cryptocurrencies, etc.

· Three trading accounts to meet the investment needs of different customers

· Zero commission, low spread, leverage up to 1:1000

· You can open an account with a minimum deposit of 100 US dollars only

· 24-hour customer service

 

Truy cập: 35169

Thích: 0

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến