Trang chủ Học viện đầu tư Thuật ngữ ngoại hối

Thuật ngữ ngoại hối

Từ vựng thông dụng về ngoại hối và CFD, các thuật ngữ chính trên thị trường ngoại hối và từ vựng chuyên nghiệp trong bảng thuật ngữ của JRFX, hãy bắt đầu học giao dịch ngoại hối tại đây!
A B C D E F G I L M O P Q R S T U

JRFX-nhà môi giới đáng tin cậy

Giao dịch bao gồm các sản phẩm hợp đồng chênh lệch CFD được yêu thích như đổi tiền tệ ngoại hối, hợp đồng tương lai, chỉ số, năng lượng và cổ phiếu v.v


Bây giờ đăng ký
在线客服 开户 登录 下载 返回顶部
在线客服