Lịch trình giờ giao dịch cho Ngày nghỉ lễ của Úc vào ngày 26 tháng 1 năm 2022

2022-01-18 15:38:42

Tất cả thời gian đều là Giờ máy chủ MT4 (GMT + 2), các thay đổi được đánh dấu màu đỏ.

Chỉ các sản phẩm bị ảnh hưởng được hiển thị bên dưới.

Tất cả các sản phẩm khác tuân theo giờ giao dịch tiêu chuẩn, vui lòng xem tại đây.Xin lưu ý giờ ở trên có thể thay đổi.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kind regards,
JRFX Customer Services

Truy cập: 35705

Thích: 0

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến