Lịch giao dịch-Thứ Hai ngày 17 tháng 1 - Ngày Martin Luther King Jr.

2022-01-11 15:12:31

Kính gửi Quý khách hàng,

Vui lòng tham khảo lịch trình giao dịch của chúng tôi bên dưới.
Lịch giao dịch
Thời gian hoạt động dưới đây được liệt kê theo GMT + 2:


Biểu tượng Loại Thứ Hai ngày 17 tháng 1 - Ngày Martin Luther King Jr.
FX FX Giờ bình thường
Metals Metals Đóng cửa sớm lúc 21:30
UK100 Index Đóng cửa sớm lúc 23:00
JP225 Index Đóng cửa sớm lúc 20:00
HK50 Index Giờ bình thường
USTEC Index Đóng cửa sớm lúc 20:00
US500 Index Đóng cửa sớm lúc 20:00
US30 Index Đóng cửa sớm lúc 20:00
XTIUSD Energies Đóng cửa sớm lúc 21:15
XBRUSD Energies Giờ bình thường
XNGUSD Energies Đóng cửa sớm lúc 21:30


Tôi cần phải làm gì?
Xem xét các vị trí và yêu cầu ký quỹ của bạn để đảm bảo bạn có đủ vốn tự do để trang trải khả năng tăng yêu cầu ký quỹ và biến động giá bất lợi.
Lưu ý rằng các lệnh cắt lỗ không phải trong mọi trường hợp đều có thể bảo vệ khỏi các biến động giá bất lợi.

Nếu không chắc chắn, hãy giảm hoặc đóng các Vị trí Được Bảo vệ và đánh giá lại tình hình.


Cần sự trợ giúp?
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Live chat, Email: info@jrfx.com.


Regards,
JRFX Client Services
Truy cập: 35971

Thích: 0

Dịch vụ trực tuyến Tạo tài khoản MyJRFX Tải xuốn
Dịch vụ trực tuyến